Your PHP version 7.4.23, is not working on this theme. Please change it to 7.2. (Contact your hosting support.) درباره ما – GoldenRoma

شرکت توسعه تجارت مزایا پارسیان فعالیت خود را در زمینه تولید تنباکوی معسل در سال 1393 پس از کسب مجوزهای لازم از شرکت دخانیات ایران شروع کرد. کلیه تولیدات این شرکت، تحت لیسانس شرکت ارومای دبی میباشد و تا به این لحظه بیش از 50 طعم متفاوت تنباکوی معسل به بازار عرضه شده است. همچنین کارشناسان ما قادرند انواع طعم ها را با در نظر گرفتن ذائقه های مختلف و درخواست مشتریان عزیز طراحی و ارائه نمایند.